LINGUACULTURE
 
Revista internațională a Centrului de Cercetare a Dinamicii Interculturale
şi Interlingvistice Actuale Linguaculture 

LINGUACULTURE este o revistă academică a Centrului de Cercetare a Dinamicii Interculturale şi Interlingvistice Actuale din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. Intenția noastră este să oferim un cadru adecvat pentru prezentarea, discutarea și diseminarea conceptelor noi, a teoriilor și rezultatelor cercetării unor teme din diferite domenii. Revista încurajează explorarea acestor aspecte în teorie și practică, depășind cadrul abordărilor tradiționale prin studii interdisciplinare. Aceasta presupune explorarea fenomenelor transculturale, redefinite în termeni precum: identitate lingvistică şi culturală, diversitate, dinamică interculturală, traducere lingvistică şi culturală, rescriere, hibridizare, creolizare, diaspora şi comunicare virtuală. Materialele primite spre publicare sunt citite de specialiști în domeniu, care pot face sugestii și comentarii pe marginea lucrărilor înainte ca acestea să fie acceptate pentru a fi publicate. Revista este tematică şi include studii ştiinţifice, recenzii de carte, interviuri cu personalităţi marcante din domeniile investigate, anunţuri pentru viitoare conferinţe naţionale şi internaţionale, prezentări ale unor conferinţe de prestigiu ce au avut loc în anul în curs și noutăţi editoriale. LINGUACULTURE se adresează specialiştilor și doctoranzilor în domenii precum lingvistică, teorie și critică literară, antropologie culturală, traductologie, studii de teatru și film, studiul și predarea limbii.

LINGUACULTURE este indexată de mai multe servicii de profil internaționale, printre care se numără: DOAJ, EBSCO (bazele de date relevante), EBSCO Discovery Service, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), Google Scholar, J-Gate, Journal TOCs, MLA International Bibliography, ProQuest (bazele de date relevante), ResearchGate, Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb și WorldCat (OCLC).

REDACTOR ŞEF:
Rodica Dimitriu
 
COLEGIUL DE REDACŢIE:
                   Veronica Popescu                     
                      Rodica Albu                       
Odette Blumenfeld
 
ISSN print - 2067- 9696
ISSN electronic - 2285-9403